Kranringen HSEQ Apk Cracked Full Free Download

Kranringen HSEQ

Description :

Dette er Kranringens app til bruk ved innrapportering av HMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder systematikk for å sende melding om avvik og RUH, samt en egen modul for dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser / risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner.

Appen er strippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår for store.

Vi i Kranringen tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme!

Appen er koblet til www.hseqreports.com for oppfølging og behandling av alle saker. Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering.

This is Crane Ringens app to use in reporting of HSE incidents and quality related issues. The app includes systematics to notify discrepancies and RUH, and includes a module for documentation of completed job safety analyzes / risk analysis and another for inspections and audits.

The app is stripped of all unnecessary functions and buttons to make the most user-friendly. Yet there is a complete reporting tool that meets all our needs and requirements, and we consider improvement opportunities using the app in our company too big.

We in Kranringen believe in KIS principle. Keep It Simple. Too many organizations bearing HSEQ their systems too complicated, resulting in underreporting and a plethora of bureaucratic bumbling.

Our app, which is a tailoring of the original "HSEQ Free" from Mellora AS, will create HSEQ enthusiasm!

The app is connected to www.hseqreports.com for monitoring and treatment of all cases. You will need a username and password in order to use the app for reporting.

Screenshots
Kranringen-HSEQKranringen-HSEQ 1Kranringen-HSEQ 2Kranringen-HSEQ 3Kranringen-HSEQ 4Kranringen-HSEQ 5Kranringen-HSEQ 6Kranringen-HSEQ 7Kranringen-HSEQ 8Kranringen-HSEQ 9Kranringen-HSEQ 10Kranringen-HSEQ 11Kranringen-HSEQ 12

About This Application :


Updated : 2017-05-09
Developer : Mellora AS
Current Version : 1.0.1
Size : 6.3M
Reviews : 2
Installs : 37745
Google Play Link: Link
Previous Application

«
    
Next Application

»