Rhestr Apk Cracked Full Free Download

Rhestr

Description :

CYFLE I GYD CHWARAE GYDA CHWIS NEWYDD SBON S4C - ‘RHESTR’

PLAY ALONG WITH BRAND NEW S4C QUIZ - ‘RHESTR’

Os ‘dach chi am brofi eich gwybodaeth gyffredinol yna ymunwch â Huw Stephens a rhowch eich bysedd a’ch ymennydd ar brawf o’ch soffa.

Chwaraewch yn erbyn ffrindiau a theulu i geisio cael y sgôr uchaf.

DEWIS IAITH
Un o’r criw ddim yn siarad Cymraeg? Dim problem! Mae’n bosib dewis derbyn y cwestiynau yn Gymraeg neu Saesneg.

CHWARE’N FYW
Bydd yr ap yn cyd-redeg â darllediad cyntaf y rhaglen. Byddwch yn chwarae yn erbyn y cloc.

UNRHYW AMSER
Wedi’r darllediad cyntaf, bydd posib chwarae'r gêm unrhyw amser ac ymweld â rhaglenni blaenorol.

Join Huw Stephens from the comfort of your own sofa and test your brain power and general knowledge skills.

Play against friends and family to try and get the highest score.

CHOICE OF LANGUAGE
One of your friends or family don't speak Welsh? No problem! You may play in Welsh or English.

LIVE PLAY ALONG
The app runs simultaneously with the first broadcast of the programme. You will be playing against the clock.

ANY TIME
After the first broadcast, it will be possible to play the game any time, and visit previous programmes.

Screenshots
RhestrRhestr 1Rhestr 2Rhestr 3Rhestr 4Rhestr 5Rhestr 6Rhestr 7Rhestr 8

About This Application :


Updated : 2017-05-08
Developer : Galactig LLP
Current Version : 1.1
Size : 162.9K
Reviews : 8.3
Installs : 24649
Google Play Link: Link

Related Apps:

Previous Application

«
    
Next Application

»